ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
هنر، رسانه و فضای مجازی
تبارشناسی سینمای دینی بررسی شد

هيئت انديشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، نشست تخصصي چهل و هفتم را با عنوان «تبارشناسی سینمای دینی» را برگزار کرد.

۱۴۰۰/۰۵/۳۱
شماره پنجم نشریه مطالعات هنر و رسانه منتشر شد

شماره پنجم نشریه مطالعات هنر و رسانه ویژه (بهار و تابستان 1400) به همت هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، منتشر شد.

۱۴۰۰/۰۵/۰۲
ارتباط جامعه‌شناسی با هنر تبیین شد

هيئت انديشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، نشست تخصصی «جامعه‌شناسی هنر دینی» را به‌صورت مجازی برگزار کرد.

۱۴۰۰/۰۵/۰۲
استفاده از مفاهیم سینمای غرب و التقاط در سینمای ایران

مدیر گروه هنرهای رسانه‌ای دانشکده صدا و سیما قم در مقام تبارشناسی سینمای دینی در ایران به تبیین رویکرد جدایی مفهوم سینما و دین و رویکرد سینماگر متدیّن پرداخت.

۱۴۰۰/۰۴/۲۸
نشست‌ مجازي «تبارشناسي سينماي ديني» برگزار می‌شود

هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، نشست مجازي « تبارشناسي سينماي ديني » را چهارشنبه 23 تیرماه برگزار می‌کند.

۱۴۰۰/۰۴/۲۲
تأثیرات جنبش شمایل‌شکنی در هنر مسیحی بررسی شد

هيئت انديشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، ، نشست تخصصي «تأثیر جنبش شمایل‌شکنی در هنر مسیحی» را به‌صورت مجازی برگزار کرد.

۱۴۰۰/۰۴/۱۰
چگونگی پیدایش جریان شمایل‌شکنی در سنت هنر مسیحی واکاوی شد

هيئت انديشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، در راستاي تبيين هنر ديني و ارتباط آن با هنر مسیحی، نشست تخصصي چهل و سوم محاکات را با عنوان «جنبش شمایل‌شکنی در هنر مسیحی؛ مخالفان و موافقان‌» به‌صورت مجازی برگزار کرد.

۱۴۰۰/۰۴/۰۳
نشست محاکات 43 برگزار می شود

نشست تخصصی «جنبش شمایل‌شکنی در هنر مسیحی؛ مخالفان و موافقان» 30 خرداد به صورت مجازی برگزار می شود.

۱۴۰۰/۰۳/۲۹
مکتب هنر اسلامی هرات در دوره تیموریان، بررسی شد

هيئت انديشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان، نشست تخصصي چهل و یکم محاکات را با عنوان «هنر دینی و تمدن اسلامی؛ مکتب هرات در دوره تیموریان»به‌صورت مجازی، برگزار کرد.

۱۴۰۰/۰۳/۲۰
نشست محاکات 39 برگزار می شود

نشست تخصصی «ارتباط هنر دینی با حوزه رسانه‌» 11 اسفندماه به صورت مجازی برگزار می شود.

۱۳۹۹/۱۲/۱۱
نقش هنر دینی در حیات تمدنی بررسی شد

هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان نشست تخصصی « نقش هنر دینی در حیات تمدنی» را برگزار کرد.

۱۳۹۹/۱۲/۰۳
نشست‌ مجازی "محاكات" چهارشنبه برگزار می شود

سی و هشتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی "محاكات" چهارشنبه 29 بهمن‌ماه برگزار می شود.

۱۳۹۹/۱۱/۲۸
پدیدار شناسی و هنر دینی بررسی شد

هیئت اندیشه ورز هنر و رسانه معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در راستای تبیین هنر دینی و پدیدارشناسی معماری، نشست تخصصی سی ‌و هفتم محاکات را با عنوان «پدیدار شناسی و هنر دینی (مطالعه موردی: معماری مساجد)» به صورت مجازی برگزار کرد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۶
«نسبت دین و معماری» بررسی شد

نشست تخصصی محاكات سی و سوم با عنوان «نسبت دین و معماری» برگزار شد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۲
برای ایجاد رسانه‌ی دینی، گفتمان سازی لازم است

مدیر گروه فلسفه هنر مجمع عالی حکمت اسلامی، گفت: دو کارکرد اساسی رسانه دینی، امت سازی و نظام سازی است و برای رسیدن به این کارکردها باید از دو روش گفتمان سازی و شبکه‌سازی استفاده کرد.

۱۳۹۹/۱۰/۰۷
بالا