بسمه تعالی
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

نتیجه پذیرش حوزه علمیه خراسان

کد ملی  
کدی که در تصویر زیر می بینید را وارد کنید
   
 

در صورت داشتن هرگونه سؤال با شماره تلفن‌های ۳۲۰۰۸۳۳۶ ۰۵۱ (برادران) و ۳۲۰۰۸۲۶۴ ۰۵۱ (خواهران) تماس بگیرید.مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان