ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

ماهیت و آثار استیفای از عمل و ملک غیر در فقه وحقوقپایان نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان « ماهیت و آثار استیفای از عمل و ملک غیر در فقه وحقوق»، به همت اداره مدارج علمی معاونت آموزش این حوزه در مدرسه علمیه نواب، دفاع شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه حجت الاسلام سجاد خدادادي با عنوان « ماهيت و آثار استيفاي از عمل و ملك غير در فقه وحقوق» با حضور حجت الاسلام والمسلمین زنگنه شهرکی در مقام استاد داور، به همت اداره مدارج علمی معاونت آموزش این حوزه در مدرسه علمیه نواب، برگزار شد.

تدوینگر این پایان نامه با اشاره به اینکه موجبات ضمان قهری، متعدد می باشد، اسبابی نظیر اتلاف، تسبیب، غصب، ایفای ناروا و استیفای از عمل و ملک غیر را از دست برشمرد و تشریح کرد: «استيفاء» عبارت است از: بهره مند شدن و انتفاع از مال يا عمل ديگري. «استيفاء» يكي از عناوين مهم حقوقي است كه در ابواب مختلفي از فقه و حقوق كاربرد دارد؛ از جمله اين ابواب: «اجاره»، «جعاله» و «لقطه» است. فقها تعريف مشخصي از استيفاء ارائه نداده اند، ولي از لابلاي ابواب فقهي مي توان مفهوم مد نظر فقهاء از استيفاء را دريافت؛ بر همين اساس حقوق دانان و قانون مدني، باتوجه به فقه شيعي تعاريفي را ارائه داده اند كه در اين نوشتار مورد بررسي و دقت قرار گرفته است.
وی به مواد 336 و 337 احکام و مقررات قانون مدني ايران اشاره و ابراز کرد: از نظر حقوقي ماهيت استيفاء، اجرا کردن عدالت و احترام گذاشتن به عرف و نيازهاي اجتماعي جامعه است يعني هر جا كه کسي از عمل يا ملک ديگري استفاده كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نشود و عمل او نيز تحت عنوان اتلاف و غصب و تسبيب قرار نگيرد، قانونگذار استفاده كننده را به پرداخت اجرت المثل ملزم مي كند.».
طلبه‌ی سطح سه حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه درباره ماهيت استيفاء اختلاف است، عده اي آن را «عمل حقوقي» و ديگران آن را «واقعه ي حقوقي» مي دانند، تصریح کرد: هريك از دو اين گروه، خود مختلف بوده و هر گروه دو قول دارد كه جمعا 4 قول در ماهيت «استيفاء» پديد آمده است. گروه اول كه استيفاء را «عمل حقوقي» مي دانند، اختلاف كرده و عده اي از آنان آن را «عقد» و ديگران آن را «ايقاع» معرفي كرده اند. هم چنين گروه دوم كه استيفاء را «واقعه ي حقوقي» مي دانند عده اي آن را «شبه عقد» و ديگران «واقعه ي حقوقي صرف» مي دانند.
حجت الاسلام خدادادي در پایان گفت: شرائط تحقق «استيفاء» را مي توان به امر به اقدام، انجام دادن کار مورد «استیفاء»، اجرت داشتن کار در عرف، نداشتن قصد تبرع، فقدان قصد تبرع از ناحيه عامل در حين اجراي امر، خلاصه کرد.
آياتي كه مي توانند مستند براي مسئوليت مدني استيفا کننده قرار گيرند، روايات مورد استناد براي مسئوليت مدني استيفا کننده، مباني فقهي مورد استناد براي مسئوليت مدني استيفا کننده، شرط مخالف با كتاب و سنت، شرط مستلزم تحليل حرام يا تحريم حلال، شرط التزام به ترك مباح و ... از دلایل بررسی شده در این پایان نامه است.
گفتنی است، تدوینگر این پایان نامه از هدایت و راهنمایی حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا یزدانی در مقام استاد راهنما و حجت الاسلام والمسلمین علی نصرتی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.

 


كد خبر: 38101  |  تاریخ درج خبر: 1399/04/19  |  کد خبرنگار: 201017
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
 
نام:
اطلاعات تماس: (تلفن همراه یا ایمیل)
متن:
 
کد امنیتی:       
بالا