ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

بازخوانی راهبردهای تحولی حوزه علمیه خراسان در سال 98 (یک)

يادداشت: شماره يك

روابط عمومی حوزه علمیه خراسان در اقدامی ابتکاری و در نفس های پایانی سال 98، نگاهی هدفمند به راهبردهای تحولی موردنظر در بیان آیت الله سید مصباح عاملی، مدیر این حوزه مبارکه داشته است که در ادامه می خوانید.

در تاریخچه مراکز دینی، حوزه انقلابی به عنوان حوزه پاسخگوی به نیازهای مبتلا به جامعه، با حرکت تحولی متناسب با نظام و در تراز جمهوری اسلامی تعریف می شود که در همین راستا نیز حوزه علمیه خراسان از همان ابتدای کار و با صدور حکم مقام معظم رهبری برای حوزه علمیه خراسان، محور فعالیت های خود را در این راستا قرار داد تا نگاه تحولی در بدنه حوزه شکل بگیرد و امروز با گذشت 4 سال و تبیین آن در همه ارکان حوزه این مهم به جد محقق شده است.
بدین منظور، روابط عمومی حوزه علمیه خراسان در اقدامی ابتکاری و در نفس های پایانی سال 98، نگاهی هدفمند به راهبردهای تحولی موردنظر در بیان آیت الله سید مصباح عاملی، مدیر این حوزه مبارکه داشته است و بدون شک این حرکت، اقدامی راهبردی در راستای آگاهی و اطلاع از تحقق این راهبرد ها در بدنه حوزه تحولی خراسان خواهد بود.
در سالی که گذشت ......
در سالی که گذشت؛ حوزه انقلابی خراسان مجموعه فعالیت های تحولی خود را در عرصه های مختلف با جامعیت، هدفمندی، کارآمدی و روزآمدی اجرایی نمود و رهنمودهای امام راحل، مطالبات و مأموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز حوزه علمیه خراسان و همچنین سند الگوی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی محور حرکت و هسته منظومه حوزه انقلابی قرار گرفت که در سال 98 با توان نیروهای تحولی حوزه دنبال شد.
امروز گفتمان رایج در حوزه علمیه خراسان، گفتمان تحولی و حرکت در مسیر تحول است و حوزه‌ انقلابی به عنوان یک منظومه‌ مشتمل بر یک مجموعه با همه‌ ‌اجزاء نظری و عملی به طور شایسته حرکت خود را دنبال کرده است.
حرکت با شتاب و کیفیت در عرصه نیازهای درون حوزوی و برون حوزوی
حوزه خراسان در چهار عرصه نیازهای درون حوزوی، جامعه، نظام اسلامی و بین‌الملل، رسالت پاسخگویی دارد و همه این موارد مبنای برنامه‌ریزی قرار گرفته که در همه عرصه‌ها حرکتی با شتاب و کیفیت مناسب در حال انجام است.
حوزه انقلابی، در همه‌ عرصه‌ها حضور دارد و زمینه‌ساز و بسترساز برای ظهور است چراکه با اشراف نسبت به اقتضائات زمان، نیازها را رصد نموده و در پی تامین آن با نگاه ها و اقدامات تحولی برآمده است.
مبتنی بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم، سیاست کلی حوزه و اولویت های حرکت، توسعه، ارتقاء، ورود به عرصه‌های جدید، خودکفایی مالی، چابک‌سازی، اصلاح ساختاری و ...... در ادامه مسیر تحولی بوده است.
تحول دنبال شده از سوی مدیریت و ارکان حوزه موجب زنده شدن امیدها در حوزه کهن خراسان شده و تلاش ها و راه طی شده 4 سال گذشته با هدف حوزه ای در تراز انقلاب اسلامی و رسیدن به قلّه افتخار به خوبی دنبال شده است.
پرداختن به قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به طور خاص در سال 98
در حوزه علمیه خراسان گام‌های تحولی مؤثری برای تغییر متون درسی و گنجاندن بیشتر مباحث قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه در دروس اصلی صورت گرفته است که ملموسا بازخورد آن نیز در بدنه حوزه احساس می شود.
پیگیری هدایت دینی، هدایت سیاسی و خدمت اجتماعی به طور ویژه در سال 98
از همان ابتدای کار رویکرد حوزه علمیه خراسان هدایت دینی، هدایت سیاسی و خدمت اجتماعی بر اساس مطالبه رهبر معظم انقلاب از حوزویان قرار گرفت که در سالی که گذشت برای تحقق این امر همه توانمندی حوزه های علمیه با شرایط حاکم در جامعه و جهان متناسب سازی و با حرکت جریان های انقلابی در یکراستا همسو شد.
توانمند سازی داخلی و بازدهی خارجی که به عنوان طرح کلی حوزه علمیه خراسان در طول سه سال اخیر درنظر گرفته شده بود، با تاکید بر نگاه تحولی و وظیفه پاسخگویی به حوزه، جامعه، نظام و بین الملل با قوت دنبال شد.
ایفای رسالت خدمت اجتماعی از مسیل برگزاری نمایشگاه های کتاب
پرداختن به عرصه کتاب و کتاب‌خوانی، در راستای ایفای رسالت خدمت اجتماعی حوزه با برپایی نمایشگاه ها در سال 98 با قوت دنبال شد و تعلیم آموزه‌های دینی و سیاسی و انتقال آن به جامعه اسلامی به عنوان یکی از مهمترین رسالت های حوزه که بیش از همه از طریق کتاب قابل‌انتقال می‌باشد دنبال شده است.
از سوی دیگر نیز مهم‌ترین زمینه مطالبه و دغدغه رهبری در این راستا یعنی بحث‌های آموزش، تعلیم و تربیت و همچنین انتقال فرهنگ از مسیر کتاب در حوزه علمیه خراسان بود که این مهم با شدت و قوت بیش تری از راه برگزاری نمایشگاه های تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی معاونت پژوهش در فصول مختلف سال بدان پرداخته شد.
توسعه فعالیت هیئات اندیشه ورز و قرارگاه های علمی
در زمینه رسالت های حوزه در عرصه های هدایت دینی، هدایت سیاسی و خدمت اجتماعی نیز کارهای خوبی صورت پذیرفت که هیئت های اندیشه ورز و قرارگاه های علمی از جمله این فعالیت ها با همان نگاه کلی است.
پیگیری مسائل مربوط به اقتصاد به عنوان اصلی ترین دغدغه رهبر انقلاب
در بحث اقتصاد که عملا به عنوان اصلی ترین مسئله روز شمرده می شود، حوزه علمیه خراسان حرکت منظم، منسجم، علمی، دانشی و دینی دنبال نمود و اساسا برای ترسیم نگاه اقتصاد اسلامی در جامعه تلاش کرد و گروه های علمی خود را با مبنای فقهی و اصولی در جامعه فعال کرد تا پاسخگوی پرسش های موجود باشند.
مباحث مربوط به اقتصاد بر اساس دغدغه مقام معظم رهبری در دو سطح نظریه پردازی و تحقق عملی در حوزه طی سال 98 محور فعالیت قرار داشت و امروز در عرصه اقتصاد، سه مرحله نگاه اقتصادی، گفتمان اقتصاد اسلامی و حرکت عملی در سه سطح عمومی، تخصصی و نخبگانی به طور جد دنبال می شود و حوزه محصولات خوبی را ارائه داد.
ورود به عرصه فقه پزشکی
در عرصه فقه پزشکی که بزرگترین مسئله روز شمرده می شود و سؤالات زیادی نیز در این عرصه طرح شده، کارهای ارزنده و فاخری طی سالی که گذشت صورت گرفت و در این راستا اساتید دروس خارج از یک سو و گروه های پژوهشی از سوی دیگر مباحث پیوند اعضا و سایر مسائل پزشکی که مورد ابتلا قرار دارد را به طور جد طرح کردند.
تعامل اساتید حوزه و دانشگاه
از آنجایی که دستاوردهای حوزه عموما با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه ارائه شده است، به همین جهت به لحاظ علوم دینی و اسلامی در سال 98 ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها برقرار و بخش هایی ایجاد شده اند که دانش جدید و روز را طلب می کنند و در همین راستا نیز تعامل خوبی با اساتید و گروه های علمی پژوهشی دانشگاه ها ایجاد شد.
حوزه خراسان در همه عرصه ها فعال شده است
حوزه، انقلابی، تحولی و جهادگر است و طلاب جوان، مخلص، خالص، جهادی و انقلابی حوزه علمیه خراسان نیز به صورت منسجم در این عرصه ها در سال 98 به طور ویژه گام برداشته و به سبب این همت همه جانبه، امروز حوزه خراسان در هر عرصه ای از جمله علمی، عملی، فرهنگی، سیاسی، جهادی و… موردنیاز، آماده خدمت می باشد.
مجموعه های مختلف در راستای پاسخگویی در عرصه های اجتماعی، نظام دینی و همین طور بین الملل به شدت و با قوت به صورت به روز، کارآمد و روزآمد در سال 98 مشغول به فعالیت بودند که امیدواریم این حرکت ادامه پیدا کند و در آینده نزدیک حوزه پاسخگوی همه ابعادی که امروز جامعه و نظام اسلامی نیاز دارد، باشد.
حوزه خراسان دوازده ماهه بدون تعطیلی عمل کند
با همت تلاشگران، حرکت تحولی حوزه علمیه خراسان آنچنان سریع و جهادی در سال 98 صورت گرفت که کمتر نظیر آن را در گذشته شاهد بودیم و این حرکت جهادی علمی، دانشی، بینشی و ارزشی به نقطه ای رسیده که زمان و مکان نمی شناسد آنطور که بر اساس بیان آیت الله جوادی آملی، اختصاص دوازده ماه برای سال تحولی کم است چراکه عرصه های کاری صرفا منحصر به درس های متعارف حوزه نمی شود بلکه تحول عرصه های گوناگونی دارد که در طول سال در این عرصه ها فعالیت های جدی دنبال می شود و حوزه علمیه خراسان به عنوان یک حوزه 12 ماهه شناخته می شود.
بازنگری بر عملکرد حوزه علمیه خراسان در طول سال 98 نشان می دهد که عملا تا کنون درصد بالایی از تحول در نگاه و گفتمان تحولی در حوزه علمیه خراسان محقق شده است و این حرکت تحولی آنچنان جهادی صورت می گیرد که احساس می کنم کمتر نظیر آن را در گذشته شاهد بودیم و این حرکت به نقطه ای رسیده که زمان و مکان نمی شناسد.
ارتقای توانمندی های علمی طلاب طی سال 98
مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی) در دیداری اشاره فرمودند که من بارها و بارها به دوستان تاکید کرده بودم به لحاظ علمی درس هایتان را خوب بخوانید و توانمندی علمی را در اوج آن کسب کنید چون بدون آن خلع سلاح هستید و در حوزه علمیه خراسان در طول سال 98 با پیشبرد برنامه های جامع معاونت آموزش و سرفصل های تازه تعریف شده توانمندی علمی طلاب ارتقا یافت و به تعبیر امام راحل(ره) مسیر فقاهت و اجتهاد علی رغم تهمت های زاویه داران انقلاب مسیر فقه جواهری بوده و انحراف از آن، انحراف از فقاهت است و عملا تحقق فقه جواهری و انتقال حرکت های تحولی به طلاب این حوزه، رسالت اساتید و نخبگان است که به خوبی در حوزه خراسان دنبال شده است.
نقش پررنگ معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان در سازماندهی مبلغان و فعالیت های تبلیغی
معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان که با درایت آیت الله عاملی راه اندازی و مشغول به تبلیغ در عرصه بین‌الملل شد، در حال حاضر با راه اندازی هیئت اندیشه‌ورز اسلام، ادیان و ارتباطات میان‌فرهنگی توانسته تا در کنار ایجاد محتوای علمی، به تربیت طلاب زبان‌دان بپردازد و در این راستا اتاق و معاونت تبلیغ این حوزه نیز کاملا پویا عمل می کند.
از سوی دیگر از آنجایی که حوزه علمیه باید از مبلغان انقلابی به صورت محتوایی و سازماندهی‌شده حمایت کند و نگذارد صدای ضدانقلاب در جامعه شنیده شود، به همین منظور در سال 98 مبلغان سازماندهی خوبی یافته ودر مناسبت اربعین یا دیگر ایام تبلیغی در قالب گروه های سازمان یافته در مناطق تبلیغی مرتبط باخود خوش درخشیدند.
همکاری وثیق حوزه و آموزش و پرورش در راه اندازی و توسعه مدارس پیش حوزوی
کمیته فعال و خوب همکاری حوزه و آموزش و پرورش در خراسان بزرگ که پیش از این تشکیل شده بود، در سال 98 فعالیتش رونق و توسعه یافت و معیار در این عرصه نیز آن بود که مدارس پیش‌حوزوی در راستای تربیت دینی برای نظام اسلامی شکل بگیرد که در این راستا، همکاری حوزه با آموزش و پرورش برای تربیت دینی پررنگتر شد.
تدوین و اجرای اصولی نظام آموزشی حوزه منطبق با برنامه جدید
اقدامات دنبال شده حوزه علمیه خراسان در چهار عرصه پاسخگویی به نیازهای درونی حوزه، جامعه، نظام و عرصه بین الملل در نظر گرفته شد چرا که مبنای کار بر آن بود که حوزه تحولی و انقلابی مدنظر مقام معظم رهبری باید حوزه پاسخگو باشد و در همین راستا معتقد بودیم تحول در عرصه های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، معیشت و همه عرصه های قابل تصور در حوزه باید صورت بگیرد تا آن تحول جامع مدنظر مقام معظم رهبری محقق شود که نظام آموزشی حوزه منطبق بر همین منطق در قالب سه مقطع عمومی، تخصصی و عالی تدوین شد.
برنامه جدید آموزشی مبتنی بر قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در ۴ بعد دانشی، بینشی، ارزشی و روشی طراحی و ارائه شد و در سالی که گذشت تلاش صورت گرفت تا بتوان با تکیه بر این چهار بعد، زمینه توانمندسازی را در طلاب پدیدار کرد و بعد ارزشی و اخلاقی مبتنی بر نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و مباحث قرآنی ارائه شد.
راه اندازی 32 مرکز تخصصی در بخش خوهران و برادران تحت هدایت حوزه علمیه خراسان
در طول سالی که گذشت در مرحله بعد متناسب با چهار عرصه پاسخگویی به نیازهای درونی حوزه، جامعه، نظام اسلامی و بین الملل مدارس و مراکز تخصصی توسعه داده شد و در حال حاضر نیز ۳۲ مرکز تخصصی در بخش خواهران و برادران وجود دارند که طلاب در این عرصه ها در رشته های مختلف در حال تحصیل هستند و همچنین ۵۰ رشته تخصصی مبتنی بر ۴ اصل پاسخگویی طراحی شده که هر رشته پاسخ بخشی از نیازهای جامعه، نظام و بین الملل را بدهد.
راه اندازی مدارس پیش حوزوی
از سوی دیگر از آنجایی که توجه به مدارس پیش حوزوی در بیان مقام معظم رهبری به عنوان اصل راهبردی و کلیدی و یک نیاز حوزه فعلی مطرح شده بود، بر این مبنا مدارس پیش حوزوی در قالب های مختلف در دستور کار قرار داده شد و در زمینه محتوای دینی و اسلامی مهدهای کودک نیز کارهایی صورت گرفت تا محتوای آموزشی آن با رویکرد دینی و اسلامی تدوین شود و در اختیار مهدهای مدارس علمیه خواهران قرار بگیرد.
ارتقا آموزش های پژوهش محور در رویکرد تحولی جدید مدیر حوزه علمیه خراسان
از آنجایی که تقویت روحیه آموزش تفکرگرا و پژوهش محور موجب افزودن بر جنبه های علم آموزی طلاب می شود، حوزه علمیه خراسان رویکرد خود را مبتنی بر همین مساله آموزش پژوهش محور قرار داد و تلاش کرد تا به دغدغه اساتید در این زمینه پاسخگویی کند چراکه عملا استاد می تواند با روش تدریس نوین، احساس نیاز را در طلاب به وجود آورده و آموزش تفکر گرا و پژوهش محور را در بین آنان، محقق کند.
همچنین بسیاری از کلاس های حوزه علمیه خراسان با درایت و مدیریت تحولی آیت الله عاملی از حالت یک طرفه خارج و به سمت آموزش پژوهش محور تغییر کرد و انگیزه بین طلاب برای دریافت مطالب ارتقا یافت.
بازطراحی برخی از سامانه های کاربردی حوزه علمیه خراسان در سالی که گذشت
در طی سال 98 برخی سامانه های حوزه علمیه خراسان نیز مورد رونمایی قرار گرفت که از جمله آن میتوان به نسخه باز طراحی شده سایت حوزه علمیه خراسان با امکان و دیزاین جدید اشاره کرد که در قالب بازطراحی سایت، بخش های مختلف و بروز «نماهنگ»، «عکس نوشته»، «بازدیدها» و ... به همراه قسمت مهم بخش «خبرهای ویژه» طراحی شده و از سوی دیگر با تلاش همکاران، سرعت بارگذاری و ورود به وب سایت عملا به چند ثانیه رسیده است.
همچنین رونمایی دیگر این نمایشگاه نیز نوتیفیکیشن اطلاع رسانی های اپلیکیشن طلوع بر روی وب بود که در قالب این امکان به وجود آمده، همه فعالیت ها و پیام های حوزه علمیه خراسان در سامانه پرتال حوزویان خراسان همزمان با انتشار در نرم افزار پیام رسان طلوع، قابل مشاهده بوده و این امکان، دسترسی را برای حوزویان تسهیل کرده است.
همچنین نرم افزار سامانه گردش مکاتبات نیز از دیگر سامانه هایی بود که در سال 98 و پس از بازطراحی های اصولی و سازمان یافته رونمایی شد که در قالب این نرم افزار، عملا امکان ویراستاری و ویرایش هوشمند متون نامه ها و پیشنهاد متن و اصلاح اشتباهات در گوشی های تلفن همراه فراهم و قابل استفاده است.
شناسایی ویژه نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان
در سالی که گذشت حوزه علمیه خراسان به نخبگان و استعدادهای برتر نیز توجه ویژه و بسزایی داشت چراکه معتقد بود این نخبگان مبرز بعنوان سرمایه های برجسته حوزه علمیه خراسان هستند و به همین منظور تا کنون چندصد نفر استعداد برتر در همه عرصه های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تبلیغی و... پس از طی مصاحبه های پیچیده شناسایی شده اند و این امر، در راستای آن بود که حوزه انقلابی و تحولی باید در همه عرصه ها پاسخگو باشد.
تحول در دروس خارج و احیای سنت مباحثه
تحول در مقطع خارج و احیای سنت مباحثه از جمله اقدامات تحولی تازه به شمار می رفت چراکه در حال حاضر بیش از 50 حلقه مباحثه آغاز شده که در سال های تحصیلی بعد نیز این رقم به تدریج افزایش خواهد یافت.
اقدام ابتکاری در بازخوانی بیانات مدیریت حوزه علمیه خراسان در باب تحول
روابط عمومی حوزه علمیه خراسان با اقدام ابتکاری خود برای نخستین بار نسبت به بازخوانی بیانات حضرت آیت الله سید مصباح عاملی، مدیر این حوزه در راستای راهبردهای تحولی در سالی که گذشت، اقدام نمود و امیدوار است آنچه در بیان مدیریت حوزه مورد تبیین قرار گرفت، از یکسو موجب ایجاد امید و نشاط در تلاشگران خدوم مجموعه بوده و از سوی دیگر همه با اشراف به راه پرفراز و نشیب پیموده شده، نسبت به تحقق هرچه بیش تر اهداف متعالی حوزه بکوشند و تلاش مضاعف کنند تا تعالیم و آموزه های دین با نگاه مشتمل بر تحول نشر و اشاعه پیدا کند. ان شاء الله
روابط عمومی حوزه علمیه خراسان

 


كد خبر: 37290  |  تاریخ درج خبر: 1399/01/19  |  کد خبرنگار: 207368
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
 
نام:
اطلاعات تماس: (تلفن همراه یا ایمیل)
متن:
 
کد امنیتی:       
بالا