ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

تاکید بر ضرورت تربیت افراد مستعد در جهات فقهی و اصولی حوزه علمیه خراسانعضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان گفت: یکی از اصلی ترین وظائف حوزه های علمیه، برنامه ریزی در راستای تربیت افراد مستعدی است که بتوانند در جهات فقهی و اصولی مهارتی پیدا کنند.

آیت الله مهدی مروارید در حاشیه مصاحبه  استعدادهای برتر در گفتگو با روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، گفت: یکی از وظائف اساسی حوزه های علمیه در زمینه تعلیم و تعلم، پرداختن به مسائل فقه و اصول بوده و قوام اصلی یا از اصلی ترین وظائف حوزه های علمیه نیز مهارت در جهات فقهی است.
وی با بیان این که طبیعتا فقه متوقف بر اصول، رجال، حدیث و تفسیر نیز بوده و هست، افزود: نیاز یک اجتماع اسلامی شیعی به وجود فقهایی است که در طول تاریخ در عرصه اجتماع ظهور و بروز یافته و آثار وجودی فقهای شیعه همچون شیخ مفید، سید مرتضی تا زمان مرحوم صاحب جواهر، شیخ انصاری و فقهای نزدیک به عصرما از بعد غیبت صغری نیز همچنان استمرار دارد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان با بیان این که یکی از اصلی ترین وظائف حوزه های علمیه، برنامه ریزی در راستای تربیت افراد مستعدی است که بتوانند در جهات فقهی و اصولی مهارتی پیدا کنند، خاطر نشان کرد: ارتقا مهارت های مستعدین حوزه علمیه خراسان در جهات فقهی اصولی به تعبیری همان پایه گذاری نقش مرجعیت در اجتماع بوده و فقهایی در اجتماع به خصوص در دوران بعد از انقلاب و در راستای تشکیل حکومت اسلامی تربیت می شوند که می توانند مبنای جامعه باشند.
آیت الله مروارید در ادامه ضمن تاکید بر ارتقا مهارت های طلاب مستعد برتر در مسائل فقهی و اصولی و تحقق این مهارت ها در ابعاد شخصیتی آنان، تصریح کرد: نقش این استعدادهای برتر و نخبگان در جامعه بی شک نقش بارزی است.
وی با بیان این که یکی از راه های ایجاد چنین مهارت و به عنوان اصلی ترین راه، شناسایی استعدادها و به دنبال آن، ترغیب و راهنمایی افرادی است که استعداد بیش تری داشته و به عنوان نخبه شمرده می شوند، اظهار کرد: اینان باید تحت نظر اساتید مجرب و ماهر به مراتب تحصیلی عالی واصل شوند تا بتوانند به فقاهت و اجتهاد دست پیدا کنند.
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت حمایت بر دو پایه مادی و معنوی از طلاب مستعد برتر و نخبگان این حوزه، عنوان کرد: بعد نخست حمایت معنوی و تحصیلی از نخبگان است بدین منظور که امکاناتی برای آنان محقق شود تا بدین سبب مستعدین برتر بتوانند از این امکانات در راه تحقیق و پژوهش استفاده کنند.
آیت الله مروارید ادامه داد: البته این حمایت نیز جهات خاصی دارد، بدان معنا که باید اساتید ماهر به میدان آمده و ضمن راهنمایی طلاب نخبه و مستعد برتر، از آنان کار بخواهند، رساله بنویسند و تحقیق و پژوهش داشته باشند.
وی با بیان این که همچنین باید امتحانات به صورت قوی تری برگزار شود تا آنان احساس کنند افرادی هستند که می توانند اثرگذاری داشته باشند، ابراز کرد: طلاب مستعد برتر باید در همه زمینه ها شکوفا شوند و بدانند که علم فقه مرکب از علومی است که بخشی از آن حدیث شناسی و بخش دیگر شناخت رجال و اصول و موضوع شناسی است که تطبیق این قواعد نیاز به کار دارد و حمایت های معنوی می طلبد تا امکانات تعلیم و تعلم برای آنان محقق شده و در این زمینه راهنمایی شوند.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت حمایت های مادی در کنار بعد معنوی و تحصیلی بیان کرد: طلبه ای که از دانشگاه انصراف داده و ممحض تحصیل در حوزه می شود، باید به او در حد متعارفی کمک مالی صورت بگیرد و این امر از ناحیه بزرگان، مراجع و مسئولین حوزه باید مورد توجه باشد تا مستعد برتر در فضای حوزه مثمر ثمر واقع شود.
آیت الله مروارید با اشاره به سطح برگزاری امتحانات مستعدین برتر، عنوان کرد: بر اساس آنچه در مجموع امتحانات شاهد بودیم واقعا جای امیدواری است و نشان داده شده است که مستعدین برتر این حوزه اگر حمایت شوند، حتما به نتیجه می رسد و برای این گروه از مستعدين  اهمیت راه باید به عنوان یک وظیفه شرعی تبیین شود.


كد خبر: 35205  |  تاریخ درج خبر: 1398/05/31  |  کد خبرنگار: 3884
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
 
نام:
اطلاعات تماس: (تلفن همراه یا ایمیل)
متن:
 
کد امنیتی:       
بالا