ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
مرکز نخبگان و استعدادهای برتر
آغاز هشتمین فراخوان شناسایی استعدادبرتر آموزشی خراسان رضوی

مرکز نخبگان و استعدابرتر حوزه علمیه خراسان، هشتمین مرحله از شناسایی مستعدان برتر این حوزه در عرصه‌ی آموزشی استان خراسان رضوی را آغاز کرد.

۱۳۹۹/۰۴/۱۴
مرحله‌ی نوين شناسایی استعدادبرتر از 29 تیرماه آغاز می شود

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان اعلام کرد: مرحله ی نوين شناسایی استعدادهای برتر در سال 99، 29 تیرماه و از خراسان جنوبی آغاز می شود.

۱۳۹۹/۰۳/۲۰
بررسی آسیب شناسی نظریه پردازی در ساحت علوم دینی

هفته دوازدهم از دوره تخصصي روش شناسي نظريه پردازي توسط معاونت پژوهش و مركز نخبگان و استعدادهاي برتر حوزه علميه خراسان با موضوع « آسیب شناسی نظریه پردازی در ساحت علوم دینی» به صورت مجازی برگزارشد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۴
آغاز حمایت از 51 مستعد پژوهشی در حوزه علمیه خراسان

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، اعلام کرد: 42 برادر و 9 خواهر مستعد پژوهشی در فرایند حمایتی و ساماندهی این مرکز، قرار گرفتند.

۱۳۹۹/۰۲/۰۹
فعالیت های گسترده ی مرکز نخبگان و استعدادبرتر حوزه علمیه خراسان در سال جدید

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، اعلام کرد: این مرکز در راستای فعالیت های تحولی، به طور مشخص در گام دوم حرکتی خود قرار گرفته است.

۱۳۹۹/۰۲/۰۴
در جمع مدیران مدارس علمیه ارائه شد؛ گزارش کوتاهی از برنامه‌های سال آینده مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان گفت: برنامه‌هایی مثل بنیاد البرز، بنیاد شهید احمدی روشن، اولیت‌بخشی جامعه نخبگانی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، زمینه‌سازی تدریس و تحصیل نخبگان در مراکز تخصصی حوزوی، شروع شده و با قوت ادامه خواهد یافت.

۱۳۹۸/۱۱/۲۴
نشست روش شناسی نظریه پردازی برگزار می شود

نشست 21 و 22 و 23 از دوره تخصصی روش شناسی نظریه پردازی 17 بهمن 98 برگزار می شود.

۱۳۹۸/۱۱/۱۶
روش شناسی حل مسأله دینی، تبیین شد

هفته دهم از دوره تخصصی روش شناسی نظریه پردازی توسط معاونت پژوهش و مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان با موضوع « روش شناسی حل مسأله دینی » برگزارشد.

۱۳۹۸/۱۱/۱۵
انتخاب مسئله با رویکرد سیستمی بیان شد

هفته نهم از دوره تخصصی روش شناسی نظریه پردازی توسط معاونت پژوهش و مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان با موضوع « انتخاب مسئله با رویکرد سیستمی » برگزارشد.

۱۳۹۸/۱۱/۰۸
آغاز اولین مرحله مصاحبه علمی شناسایی مستعدین برتر پژوهشی

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان از آغاز نخستین مرحله مصاحبه علمی شناسایی مستعدین برتر پژوهشی خبر داد.

۱۳۹۸/۱۱/۰۸
گزاره های دینی، تحلیل سیستمی شد

هفته هشتم از دوره تخصصی روش شناسی نظریه پردازی توسط معاونت پژوهش و مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان با موضوع « تحلیل سیستمی گزاره های دینی » برگزارشد.

۱۳۹۸/۱۰/۲۸
معیار اعتبار تئوری های علم دینی تبیین شد

جلسه سیزدهم و چهاردهم دوره تخصصی روش شناسی نظریه پردازی با عنوان « معیار اعتبار تئوری های علم دینی» با ارائه دکتر سید سعید زاهد زاهدانی، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز برگزار شد.

۱۳۹۸/۱۰/۱۷
آغاز نخستین دوره طرح استاد راهنمای علمی، تربیتی و مهارتی

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، اعلام کرد: نخستین دوره طرح استاد راهنمای علمی، تربیتی و مهارتی سرآمدان مستعدین برتر حوزه علمیه خراسان آغاز شد.

۱۳۹۸/۱۰/۱۰
آغاز حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور از مستعدین برتر حوزوی

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، اعلام کرد: در دوره نخست حمایت بنیاد ملی نخبگان از نخبگان حوزوی، ۸۹ نفر از مستعدین برتر حوزه علمیه خراسان موردحمایت قرار خواهند گرفت.

۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تحقیق باید جهت دهنده و سبب رشد علم شود

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، بیان کرد: تحقیق باید پرمایه، جهت دهنده و سبب رشد علم شود.

۱۳۹۸/۱۰/۰۳
بالا