درخشش طلاب حوزه علميه خراسان در مسابقات كشوري قرآن كريم

NewsPic NewsPic

ششمين دوره مسابقات قرآن حوزه هاي علميه برگزار شد

NewsPic NewsPic

مديران رسانه‌اي مشهد همراه روابط عمومي حوزه علميه خراسان

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی مرکز آموزش مرکز مشاوره سیاسیدفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m