وهابيها اول عقيده شان را ساخته اند و بعد به دنبال دليل گشته اند

NewsPic NewsPic

تبلیغ؛ رشته ای نوظهور با سابقه ای کهن

NewsPic NewsPic

نشست اطلاع‌رسانی فاز دو طرح مسکن طلاب برگزار شد

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی مرکز آموزش مرکز مشاوره سیاسیدفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: 32008118 051 - کدپستی: 9134714154
Email : i c t @ m a i l k h . c o m