15 توصيه رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي هيأت دولت

NewsPic NewsPic

فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و خط قرمز است

NewsPic NewsPic

وهابيها اول عقيده شان را ساخته اند و بعد به دنبال دليل گشته اند

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی مرکز آموزش مرکز مشاوره سیاسیدفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: 32008118 051 - کدپستی: 9134714154
Email : i c t @ m a i l k h . c o m