علم، تفكر، اخلاق و عمل، چهار مولفه در حوزه انقلابي و تحول گرا

NewsPic NewsPic

چرا عاشورا کهنه نخواهد شد / فعالیت هزاران شبکه بر ضد اسلام و انقلاب

NewsPic NewsPic

جوان مومن كارآمد، سرمايه واقعي كشور است

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی معاونت فرهنگی تبلیغی معاونت پژوهش

پذیرش و گزینش مدارس علمیه لینک‌ها طرح مسکن ستاد تفسیردفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m