سلسله مباحث كلام و انديشه اسلامي در مدرسه نواب برگزار مي‌شود

NewsPic NewsPic

حوزه علميه هنوز گنج بودن خود را باور نكرده است

NewsPic NewsPic

ميزان استعداد و اخلاص طلاب، شرط مهم براي قبولي و موفقيت

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی سیاسی

مرکز آموزش مرکز مشاوره مدارس علمیه لینک‌هادفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m