عید فطر؛ مژده غفران و رحمت الهی

NewsPic NewsPic

حضرت آیت الله واعظ طبسی(دامت بركاته) در راهپیمایی سراسری روز قدس حضور یافتند

NewsPic NewsPic

در روز قدس دنیا خروش عظیم ملت ایران را خواهد دید

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی مرکز آموزش مرکز مشاوره سیاسیدفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: 2008118 0511 - کدپستی: 9134714154
Email : i c t @ m a i l k h . c o m